MEMBER

Academic

 • Kazuo Okanoya
  • Tel: 03-5454-6266
  • E-mail: cokanoya”at”mail.ecc.u-tokyo.ac.jp
 • Ryosuke O Tachibana (Research Associate)
 • Shin Yanagihara (Project Research Associate)

PD & staff

 • Maki Ikebuchi
 • Chihiro Hosoda
 • Noriko Katsu
 • Makiko Kamijo
 • Genta Toya
 • Yoshiko Sawada
 • Yoichi Inoue
 • Yumi Saito
 • Tomoko Fujii
 • Yulri Nonaka
 • Ai Imanari
 • Ikuko Matsutoya
 • Chikako Saeki

Graduate students

 • Sachio Umemoto
 • Sotaro Kondoh
 • Akari Furutani
 • Takahumi Iizuka
 • Shiomi Hakataya
 • ChenWei
 • Jun Nitta
 • Riseru Koshiishi
 • Emi Utagawa
 • Marika Minamii

Undergraduate students

 • Yuka Suzuki

Home